BAYFLOW -想像しよう。SATURDAY MORNING-

Creative Director:Ayumu Takagi (Kokua)
Art Director:Ryohei Matsumoto/Ryoko Kimura (MIKATA)
Photography:Atsuhiro Shirahata
Production Manager:Hayato Takano
Producer:Ryo Muramatsu/Mariko Ono (SHIKAKU inc)
Prod co:SHIKAKU inc