Reebok CLASSIC × ESSAY

Creative Director:Hiroyuki Komatsu (K.K.H.K)
Director:Ryoji Kamiyama
Director of Photography:Kenichi Muramatsu (55 inc)
Camera Operator:Norichika Inoue/Tsutomu Murofushi
Stylist:Kentaro Higaki
Model:JOS􏰆H (EXILE􏰆)
Casting Coordinator:Mitsutomo Kawamura/Jennifer Rabenitas (4K)
Production manager:Hayato Takano

Producer:Ryo Muramatsu (SHIKAKU inc)