Goldwin 2019 Fall and Winter

Photographer:Kenichi Muramatsu (55 inc.)/Masaki Sato (product)
Hair&Make:Aki Kudo
Model:Luis Knabl (Triathlete)
Trainslation:Monami Suzuki
Art Direction:Masamichi Yu (ichiroku inc.)
Design:Riko Nagase (ichiroku inc.)
Text:Daisuke Ito
Edit:Ryo Muramatsu (shikaku inc.)