DANSKIN/SPRING SUMMER 2019 CATALOG

Creative Directer:Yusuke Matsunaga
Editer:Ryo Muramatsu/Natsumi Jibiki
Designer:Hiroyuki Horikoshi
Photographer:Shinji Yagi
Stylist:Hiroko Tsurumi 
Hair Makeup Artist:Aki Kudo
Pose Director:Kae Toyama
Writer:Ryoko Kuraishi 
Model:Meagan Hood

Prod co:KITCHEN&COMPANY/SHIKAKU inc