DANSKIN/SPRING 2018 CATALOG

Creative Directer:Yusuke Matsunaga
Editer:Ryo Muramatsu
Designer:Hiroyuki Horikoshi
Photographer:Shinji Yagi
Stylist:Emi Kinoshita
Hair Makeup Artist:Minako Suzuki
Pose Director:Kae Toyama
Writer:Ryoko Kuraishi 
Model:Celine

Prod co:KITCHEN&COMPANY/SHIKAKU inc