DANSKIN/FALL&WINTER 2019 CATALOG

Creative Directer:Yusuke Matsunaga
Editer:Ryo Muramatsu
Designer:Hiroyuki Horikoshi
Photographer:Shinji Yagi
Stylist:Hiroko Tsurumi 
Hair Makeup Artist:Minako Suzuki
Pose Director:Kae Toyama
Writer:Ryoko Kuraishi 
Model:Kate Stankevych

Prod co:KITCHEN&COMPANY/SHIKAKU inc