CASIO BABY-G MOVIE

Planning&Producer:Ryo Muramatsu (SHIKAKU inc)
Production manager:Hayato Takano
Director:Ryoji Kamiyama
Director of Photography:Kenichi Muramatsu (55 inc)
Camera Operator:Tsutomu Murofushi
Stylist:Miku Ikeda
Hairmakeup:Miho Mashino
Model:Iruka

Prod co:SHIKAKU inc