CANTERBURY 日本代表ファンSNAP

Producer:Ryo Muramatsu (SHIKAKU inc)
Production manager:Mochizuki Akihiro
Photography:Atsuhiro Shirahata

Prod co:SHIKAKU inc