ADASTRIA Recruit Magazine 2020/2019

Editorial Adviser:Ryo Muramatsu (SHIKAKU inc)
People Interview Writter:Akane Fujioka

Prod co:ADASTRIA/SHIKAKU inc